Iată 3 cărţi pe care le recitesc în această perioadă:
_
1. Grădina inimii –  Sfânta Împărăteasă Alexandra Feodorovna
Fiecare inimă trebuie să fie o mică grădină, o grădină care să fie mereu curățită de buruieni și în care să crească plante și flori minunate. O grădină nu este frumoasă atât prin ea însăși, cât prin bucuria pe care o aduce celor care o văd. Viața fiecăruia dintre noi este o mică grădină în care ar fi bine să crească iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, blândețea, bunătatea și alte valori spirituale.
_____________________________________________________
Doar cei în inimile cărora domneşte pacea, pot să-şi facă bine munca. Îngrijorarea ne face să fim slabi. O minte iritată nu poate gândi limpede. Pacea este un dar divin, dar în acelaşi timp este starea în care trebuie să învăţăm să trăim.
____________________-
Să fim mulţumiţi în orice situaţie. Dumnezeu mereu ne oferă noi lecţii ca să ne putem apropia de modelul pe care l-a creat pentru noi, pentru a ne pregăti de o slujire mai înaltă. Dacă avem de dus o povară grea,  este pentru că ne ajută să creştem. Dumnezeu ne îndeamnă să valorificăm cele mai bune calităţi din noi.
_________________
O frumoasă rugăciune:
„Doamne, aş vrea ca viaţa mea să fie,
Precum o melodie,
Ce pretutindeni oferă consolare
Celor ce se confruntă cu zile dificile.
Lăsându-şi la o parte munca, s-o asculte
Întărindu-se cu duhul, cu bucurie,
Să revină din nou la ale sale.
Mă rog ca zi de zi
Să se audă coarda sufletului meu.
Să vindece necontenit
Vieţi şi inimi.
De la dureri trecute,
Să le înalţe gândurile
Iar viaţa să li se facă armonioasă.
Dă-mi, Doamne, să le împlinesc pe toate!
Şi să trăiesc aşa ca, atunci când nu voi mai fi,
Melodia sufletului meu să dăinuiască.”
________________________
____________
2Cum să devii o prezență vindecătoare – Dr. Albert S. Rossi 
Cum să devii o prezență vindecătoare ne vorbeşte despre cum să intri în inima unui om pentru a-L găsi pe Hristos, și apoi cum să ieși din inima lui pentru a-I permite lui Hristos să îi vindece și pe ceilalți prin noi. Modul în care interacționăm cu aproapele nostru, atât cel de lângă noi, cât și cel mai îndepărtat, este modul în care interacționăm cu Hristos, Dumnezeul cel Viu.
______________
Hristos este totul. Hristos este doctorul nostru, vindecătorul nostru desăvârșit. El dorește ca noi să fim reprezentanți ai firii Sale omenești pe pământ, să fim prezența Lui vindecătoare pentru alții. Suntem o prezență vindecătoare pentru alții atunci când le dăm putere și nădejde.
____________
Devenim o prezenţă vindecătoare atunci când ne liniştim. Scopul nostru este să ne liniştim cât se poate, să ne rugăm cu credinţă. Dumnezeu ne oferă restul. Să avem încredere în Dumnezeu că ne dă tot ceea ce avem nevoie.
Să lepădăm poverile mintale şi să încredinţăm lui Dumnezeu grijile noastre.
________-
______
3. Cunoaşte-te pe tine însuţi sau despre virtute – Sfântul Nectarie din Eghina
Cunoaşterea de sine este îndatorirea primordială a ­­omului; el este dator, înainte de toate, să se cunoască pe sine.
Lipsit de cunoaşterea de sine, gândurile lui se află în ­rătă­­cire, fiind prizonier al feluritelor patimi, stăpânit de aprige pofte, preocupat de multe şi zadarnice lucruri, cu o viaţă neliniştită, dezordonată şi plină de griji, greşind în ­toate; se poticneşte pe calea vieţii, clătinându‑se la fiecare pas, se împiedică, cade şi este strivit. Se adapă cu băutura tristeţii şi a amărăciunii, îşi umple inima de durere, ducând o viaţă cu neputinţă de îndurat.
____
Recunoscând dificultatea acestei lucrări a cunoaşterii de sine, dar înţelegând necesitatea ei, în această carte găseşti  studii religioase, sub forma unor pilde şi portrete morale, şi sunt descrise limpede, după puterea noastră, caracterul fiecă­rei virtuţi şi al fiecărui viciu, studiind firea umană şi cerce­tând puterile morale ale sufletului, cu nădejdea ca ­harul virtuţilor va atrage inima cititorului spre ele, ca frumuseţea lor nemu­ritoare va pune stăpânire pe sufletul său şi că inima cititorului va fi atrasă de dragostea pentru ele, spre a se avânta să le urmeze.
______________
Să urmăm calea virtuţiilor.
______
____
___
Cu drag,
Oana

WRITE A COMMENT